Renseriet-avdelingSandnes Renseriet-avdelingStavanger Renseriet-avdelingBergen Renseriet-avdelingJæren Renseriet-avdelingHaugesund
Verifiserer
OPP

Innlogging morgen
Innlogging skal skje før arbeidsdagens begynnelse og vil være grunnlag for din lønn, men samtidig vil innloggingstidspunkt og utlogging være avgjørende for den kontroll vi vil utøve vedrørende eventuell for sent startet arbeidsdag. Kommer man gjentatte ganger for sent til arbeidet vil dette resultere i reaksjon i henhold til arbeidsreglementet for bedriften.

Fravær og sykdom
Ved fravær skal man fylle ut egenmeldingsskjema eller man skal levere inn sykemelding. Hvis man ikke leverer egenmelding eller sykemeldingsskjema så vil man ikke få lønn for fraværet.

Fravær må rapporteres inn til nærmeste overordnede via telefon. SMS er ikke godkjent fravær, uansett tilstand.

Lønnsutbetaling
Lønn vil baseres på innlogginger i Tidsbanken. Det er derfor viktig at alle ansatte logger inn og logger ut ved begynnelsen og slutten av dagen. Lønnsutbetaling skjer normalt den 6. dag hver måned, kommer den 6. i en helg vil utbetaling skje før helgen. Man bør imidlertid regne med ett par dager tillegg. Hvis man har trekk på konto bør disse gjøres rundt den 8. i hver måned.


Daglig kasseoppgjør
Kasseoppgjør skal tas daglig av den som avslutter dagen på den enkelte renseributikk. Man skal ikke la oppgjøret ligge til dagen etter eller noen dager etter. Du er ansvarlig for at dette stemmer på din vakt. Er det teknisk trøbbel med oppgjør skal man dokumentere dette på ukeskjema slik at dette kan skrives ut på kontoret. Er det feil i oppgjøret, for eksempel ved for mye innslått kontanter/bank i forhold til hva som står på utskrevet kasserapport, må dette utredes snarest av den som har tatt kasseoppgjør. Da går du gjennom ordre som har kommet inn i løpet av dagen og kryss referer disse med ordre på kasserapport og ordner eventuelle mangler. Finner du ikke mangler noterer du på ukeskjema det som vil være feil.

Skulle det av en eller annen grunn være feil utover dette, for eksempel at kasserapporten ikke blir skrevet ut, må du fremdeles utføre oppgjøret så godt som mulig. Det vil si at du sjekker kassebeholdning på skjermen, trekker fra beløp på Z-rapport og trekker fra startbeløpet (1500/2000/2500).

Kontant/veksel rutiner
Veksel skal telles opp i slutten av hver vakt, man skal telle både sedler og mynter. Da skal kassen stemme med både omsetning og veksel. Man vet selv hvilket beløp som skal være i kassen på det enkelte butikkrenseri (1500/2000/2500). Stemmer ikke kassen skal dette føres opp på ukes skjema under rubrikken «kassebeholdning». Vi vet at det forekommer at man kan gi igjen feil beløp etc, men det er viktig at man da fører opp dette og ikke bare hva veksel skal være, samt at man forklarer dette der det er mulig.


Rutiner for åpning av butikk
Ved åpning av Renseriet sine renseributikker skal følgende rutiner benyttes:

 • Man skal åpne kassen og logge seg inn i god tid før åpningstid (minst 5 minutter).
 • Man skal være iført bedriftens profilerte arbeidsplagg (se eget avsnitt).
 • Veksel skal legges i kassen og man skal påse at man har det riktige antall veksel. Om dette ikke stemmer må man kontakte nærmeste overordnede.
 • Man skal åpne døren for kunder senest ved åpningstidens begynnelse.
 • Alt teknisk utstyr skal igangsettes (se eget avsnitt).
 • Man skal sjekke beskjeder der dette er aktuelt, det vil si om noen andre har vært på vakt dagen før. Man sjekker og innleveringssedler og kvitteringer fra dagen før slik at man er sikker på at alt tøy er ferdig til avhenting før kunden kommer.
Oppstart av utstyr
Oppstart av utstyret skal gjøres i den rekkefølge beskrevet for den enkelte avdeling. Teknisk og vedlikeholds instruksjoner for alt utstyr står i mapper på hver avdeling.

Ved utskraping av destillasjon skal dette gjøres før alt annet (se mappe).

Hovedregelen er at rutinen utføres i slik rekkefølge:
 1. Slå på og sjekke kompressor, sjekke at vann er tappet ut (se teknisk manual).
 2. Åpne vannkran ved rensemaskin.
 3. Åpne kran på CO2 gass-flasker.
 4. Slå på hovedbryter for rensemaskin. Sjekke at vann og luft er på.
 5. «God morgen» program kjøres. Husk å sjekke maskinens lofilter og nålefanger.
 6. Sjekke at strøm og vann til vaskemaskin er på.
 7. Slå på strykebord, jern og kjel. Sjekke at vann er fylt til max på kjelen.
 8. Sette på strøm til pakkemaskin.


Ekspederingsrutiner innlevering
Ved innlevering av plagg skal følgende gjøres:

 • Plagget registreres i kassen. Alle plagg som leveres inn til oss skal registreres med nøyaktig antall i kassasystemet. Man har ikke tillatelse til å ta inn plagg som ikke registreres, dette gjelder også skjorteabonnement kunder. Man skal sjekke ekstra at man har registrert artiklene med rett kode i kassasystemet. Det vil si at man skal påse at for eksempel ordinær kjole ikke er registrert som en bluse etc. Det er strengt forbudt å selv avgjøre om arbeidet tilsvarer den pris man tar eller på noen andre måte ta avgjørelser om priser utover prisliste i kassasystemet. Hvis man ikke klarer å finne riktig pris så må man kontakte nærmeste overordnede. Ved bruk av diverse-knapper i kassasystemet skal man alltid registrere hvilken artikkel det gjelder ved å bruke fritekst-knappen.

  Det er ikke tillatt å gi noe rabatt uten at nærmeste overordnede har gitt tillatelse til dette eventuelt at det er forhåndsregistrert på kunden fra administrasjon. Hvis overordnede gir en slik tillatelse skal det registreres på egen knapp i kassen.

 • Man ser lett over plagget ved kassen når kunden er tilstede og påpeker uregelmessigheter overfor kunden. Ved skader/store uregelmessigheter eller flekker som man ser vil trenge behandling utover det plagget er merket for eller plagget mangler vedlikeholdsanvisning, skal plagget tas inn på eget ansvar. Dette skal være skriftlig på innleveringslapp med kundens signatur.
 • For skinnartikler skal det fylles ut brun skinn-innleveringslapp. Denne skal kunden signere på og den ene delen skal legges ved artiklene.
 • Spør kunden om han/hun ønsker å betale nå eller ved utlevering av plagget. Vi ønsker helst at kunden betaler med en gang på grunn av fare for at plagget ikke blir hentet.
 • Plagget merkes med tags fra kassen eller ved spesielle behov skrives det manuelle tags.
 • Man legger så plagget på den avsatte plass i lokalet for videre behandling.
Duker - tepper - skinn
Alle artikler som man sender ut av butikkrenseriet til hovedvaskeriet skal registreres ved at man legger kopi av kvittering på en egen plass. Man skal notere på en lapp som festes til artiklene de kommentarer kundene har om artiklene slik at det sikrer en best mulig behandling. Artiklene skal merkes godt og slik at merker eller lapper ikke forsvinner under videre behandling. Når man mottar artiklene i retur fra hovedvaskeriet skal disse umiddelbart registreres i kassen med den pris som følger med artiklene. Det er ikke tillatt å registrere inn i kassen en annen pris enn den som følger med artiklene fra hovedvaskeriet. Det skal så umiddelbart sendes SMS til kundene.


Produksjonsprosedyrer

 • Etter ekspedering av kunde og klærne er merket og lagt til videre behandling, sorteres klærne etter stoff, farge og rengjøringsmetode.
 • Artiklene som skal renses sorteres og legges på anvist plass ved rensemaskinen. Flekker skal så fjernes med diverse flekkfjerningsmetoder der det er nødvendig før rens.
 • Artiklene som skal vaskes sorteres og legges på anvist plass ved vaskemaskinen. Med mindre det er oljeflekker, blekk, tyggis eller blod så fjerner man ikke flekker på forhånd.
  Videre opplæring, se eget avsnitt for kunnskap.
 • Artiklene som skal renses kjøres så i rensemaskinen med eget program for hver gruppe av klær.
 • Artiklene som skal vaskes kjøres på samme måte etter sortering.
 • Etter rens henges artiklene umiddelbart opp på henger for å unngå krølling.
 • Etter vask henges artiklene umiddelbart opp eller kjøres i tørketrommel, alt etter artikkelens sammensetning og vedlikeholdslappen.
Etterbehandling
Etter artiklene er ferdig maskinbehandlet skal man brette, stryke og pakke artiklene etter følgende beskrivelser:
 • Rensetøy, dametøy, herretøy, abo skjorter, gardiner, kostymer og alt annet som er naturlig å stryke skal strykes for hånd for å oppnå rett kvalitet på finishen.
 • Vasketøy som dyner, puter, arbeidstøy, etc. skal kun brettes og pakkes i plast eller papp emballasje. Av artikler fra vaskemaskin som skal strykes kan vi nevne bunadsskjorter i lin, bomull og silke og ellers artikler som er naturlig å stryke for hånd.
  • Bunadsskjorter i lin og bomull skal skylles med stivelse etter vask og så strykes engang våt for at stivelsen skal ha effekt, for så å strykes ut når den er tørr igjen.
 • Ved flekker på plagg etter endt maskinbehandling skal det renses på nytt med ekstra flekkbehandling om det ikke allerede er prøvd. Viser det seg at flekken ikke går vekk skal plagget merkes med flekklapp. På flekklappen skal det helst beskrives hvor flekken er og hvorfor den ikke går vekk.
 • Emballering av tøy skal gjøres enten ved bruk av plastrull i sveisemaskin, papir innpakning eller papp.
 • Alle artikler skal være emballert før utlevering til kunde.


Ekspederingsrutiner for utlevering
Ved utlevering av plagg skal følgende gjøres:

 • Plagget legges på disk eller henges opp slik at kunde kan se over dette hvis nødvendig. Er det flekkelapp på utredes dette for kunden og det forklares hvor flekken er og hvorfor den ikke går vekk. Hør med kunden om det vil prøves videre på eget ansvar hvor vi så kan prøve andre og muligens mer effektive flekkfjerningsmetoder, for eksempel bruk av vann.
 • Hentelapp sjekkes og registreres i kassen. Hvis kunden mangler hentelapp så skal det spørres om telefonnummer samt kunde skal signere på hentelapp at man har hentet plagget. Denne skal legges i oppgjøret for videre oppbevaring.
 • Om ordren ikke er forhåndsbetalt, så tar man nå betalt for den. Man skal sjekke ekstra at man har registrert artiklene med rett kode i kassasystemet. Det vil si at man skal påse at for eksempel ordinær kjole ikke er registrert som en bluse etc. Det er strengt forbudt å selv avgjøre om arbeidet tilsvarer den pris man tar eller på noen andre måte ta avgjørelser om priser utover prisliste i kassasystemet. Hvis man ikke klarer å finne riktig pris så må man kontakte nærmeste overordnede. Ved bruk av diverse-knapper i kassasystemet skal man alltid registrere hvilken artikkel det gjelder ved å bruke fritekst-knappen.

  Det er ikke tillatt å gi noe rabatt uten at nærmeste overordnede har gitt tillatelse til dette eventuelt at det er forhåndsregistrert på kunden fra administrasjon. Hvis overordnede gir en slik tillatelse skal det registreres på egen knapp i kassen.

 • Ved klage eller reklamasjon skal man fylle ut reklamasjonsskjema som ligger ved kassen. Dette legges så ved plagget og sendes til Kvelluren.
  Ved spørsmål ang reklamasjoner kan du kontakte reklamasjonsansvarlig:

  Jan Arild Ness: 913 22 370


Rutiner for stenging
Avstenging av utstyret skal gjøres i den rekkefølge beskrevet av den enkelte avdeling. Teknisk og vedlikeholds instruksjoner for alt utstyr står i mapper på hver avdeling.

Men en hovedregel er at rekkefølge skal være slik:

 1. Skru av strøm for pakkemaskin.
 2. Sjekke at kjel til strykejern er fylt opp til max med vann, for så å skru av strøm på kjel, strykejern og strykebord.
 3. Skru av strøm og vann til vaskemaskin.
 4. Stenge kranen til CO2 gass-flaske.
 5. Stenge vann inn til rensemaskin.
 6. Skru av rensemaskin med hovedbryter og sjekke luft og vann.
 7. Skru av kompressor med hovedbryter.

Intranett innlogging
Velkommen, (First Name)!

Glemt passord? Vis passord
Logg inn
Intranett
Min profil Logg ut